+48 693 543 261   +48 664 720 172 zap@giantlazer.com

Symulator VR pochylni Kanału Elbląskiego

Klient – Centrum Spotkań Europejskich “Światowid” w Elblągu

Podlegający Urzędowi Marszałkowskiemu w Olsztynie, “Światowid” zajmuje się przede wszystkim animowaniem życia społecznego, podejmując działania o charakterze kulturalnym, informacyjnym oraz edukacyjnym. Od 10 lat realizuje również zadania mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego regionu dzięki pracy Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

Celem działalności Centrum jest promocja województwa warmińsko-mazurskiego – miejsca o wyjątkowych walorach historycznych, kulturowych, rekreacyjnych i turystycznych, mogącego konkurować z wieloma cenionymi regionami Europy.

Historia

Niegdyś znacząca dla wielu części Polski żegluga śródlądowa pozostawiła po sobie wiele świetnie zachowanych artefaktów technicznych. Należy do nich również zlokalizowany na terenie Warmii i Mazur kompleks pięciu pochylni Kanału Elbląskiego.

Pochylnie są alternatywą dla śluz komorowych, zbudowaną z zespołu urządzeń hydrotechnicznych i mechanicznych, których zadaniem jest przenoszenie jednostek pływających na platformach (tj. wózkach) zlokalizowanych między górnym i dolnym stanowiskiem wodnym.

Każda z tworzących je, dziewiętnastowiecznych maszynowni, jest wyrafinowanym mechanizmem, przywiezionym na teren województwa przez budowniczego, Georga Jacoba Steenke. Podczas projektowania wspomnianej drogi dla transportu wodnego, pruski inżynier wykorzystał pomysł podejrzany podczas wielu swoich podróży, w tym także transatlantyckich. 

Pierwsze pochylnie Kanału Elbląskiego powstały w Kątach, Oleśnicy i Jeleniach. Prace zakończono w 1859 roku, a rok później ten sam mechanizm wykorzystywano już w Buczyńcu. Jako ostatnią wzniesiono pochylnię w Całunach. Te pięć punktów przejściowych, rozmieszczonych na dystansie ponad 9 km, znacznie ułatwiło lokalny transport śródlądowy, pozwalając na sprawne pokonywanie różnicy poziomów między Buczyńcem a Jeziorem Drużno, która wynosi ponad 99,5 metra.

Miejsca te stanowią jedne z najbardziej rozpoznawalnych zabytków regionu. W ramach działań łączących promocję kulturową Warmii i Mazur oraz edukacyjną misję CSE „Światowid”, podjęliśmy się stworzenia dokładnego symulatora pochylni.

Rozwiązanie

Wraz z wykwalifikowanymi maszynistami i Towarzystwem Miłośników Kanału Elbląskiego “Navicula”, na podstawie zaproponowanej przez CSE “Światowid” koncepcji zrealizowaliśmy spójny projekt wirtualnego spaceru i symulatora, pozwalającego samodzielnie zawiadować pracą maszynowni i dokładnie poznać stanowisko sygnalisty. Przygotowując modele 3D opieraliśmy się na dostarczonych przez Klienta chmurach punktów ze skanowania 3D, na historycznych rysunkach technicznych oraz na zdjęciach i filmach z wizyt w maszynowniach i na pochylniach.

Maszynownia pochylni Kanału ElbląskiegoMaszynownia pochylni Kanału Elbląskiego
Zadaniem, jakie postawiliśmy przed graczem w części głównej, czyli w maszynowni, jest bezpieczne przeprowadzenie dwóch statków przez pochylnię. Do dyspozycji użytkownika oddaliśmy dźwignię kierunku ruchu, dźwignię hamulca i zawór, a zatem wierny rzeczywistości zestaw urządzeń kontrolnych. Manewrując nimi w odpowiedni sposób, użytkownik jest w stanie wykonać powierzone mu zadanie.

Z myślą o szerokiej dostępności gry, w symulatorze uwzględniliśmy także wybór poziomu trudności: między uproszczonym – zawierającym wskazania i opisy – a zaawansowanym, dedykowanym osobom zaznajomionym z zasadami.

Rezultat

Łącząc przedstawione przez ekspertów wymagania techniczne oraz pracę zespołu audio-wizualnego, udało się nam stworzyć przystępne, a jednak kompletne doświadczenie technicznej obsługi pochylni, wzbogacone o aspekt krajoznawczy bazujący na części spacerowej.

Cieszy nas, że stworzona aplikacja budzi żywe zainteresowanie jako jedna z atrakcji Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Dzięki dodatkowej możliwości wyboru języka angielskiego, symulator wpisuje się w międzynarodowy charakter działań promocyjnych instytucji.