Czy naprawdę potrzebujemy najnowocześniejszej technologii do walki ze zmianami klimatycznymi? Niektórzy mogą powiedzieć, że to oczywiste, że innowacje mogą przynieść nam ekscytujące rozwiązania lub przydatne w tym celu narzędzia. Inni mogą winić za kryzys ekologiczny właśnie postęp techniczny lub naukowy. Od każdego zależy, jak postrzega tę sprawę – tu nie ma łatwych odpowiedzi, jednak jest bardzo prawdopodobne, że nauka i innowacje mogą być naszym jedynym sposobem na przetrwanie.

Dlaczego? Cóż, jest wiele dowodów na to, że najnowsze rozwiązania pomagają nam zmienić nasze destrukcyjne przyzwyczajenia. Nowe biodegradowalne tworzywa, panele słoneczne, mięso hodowane laboratoryjnie, czy silniki hybrydowe – to wszystko dzieje się teraz. Żyjemy w czasach nowych rewolucji i jedyne, co nas ogranicza, to nasza wiedza i chęć zmiany.

Możesz się zastanawiać, jak jako ludzie mamy ewoluować w zakresie edukacji klimatycznej. W tym celu przede wszystkim musimy znaleźć nowe sposoby zdobywania wiedzy i jej propagowania – aby upowszechniać najlepsze zachowania i dobre przykłady postępowania. Tak, to wielka odpowiedzialność, ale bez odpowiedniego kształcenia odbiorców, każda innowacja w końcu stanie się tylko ciekawostką .

Dokładnie o tym wie zespół Virtual Human Interaction Lab Uniwersytetu Stanforda. „W czterech badaniach, dwóch kontrolowanych eksperymentach laboratoryjnych i dwóch badaniach terenowych przetestowaliśmy skuteczność immersyjnej rzeczywistości wirtualnej (VR) jako medium edukacyjnego w nauczaniu konsekwencji zmian klimatycznych, zwłaszcza zakwaszenia oceanów” – czytamy w streszczeniu badania. Czytając ten artykuł, w rzeczywistości staje się bardzo jasne, dlaczego uniwersytety i szkoły coraz częściej decydują się na testowanie immersyjnych mediów w ramach kursów dydaktycznych.

(…) nauka w VR jest możliwa, ponieważ systemy VR dostarczają bardzo angażujących doświadczeń, co może prowadzić do większego skupienia się na uczeniu się. VR umieszcza użytkowników w wirtualnym środowisku, które odzwierciedla interesujący ich temat (…) i może oferować perspektywy trudne do osiągnięcia w innych warunkach uczenia się. Wirtualna rzeczywistość może być efektywna w nauce, ponieważ umożliwia „użytkownikom interakcję z reprezentacjami przestrzennymi” na wiele sposobów.

– David M. Markowitz, Rob Laha, Brian P. Perone, Roy D. Pea, and Jeremy N. Bailenson.

Najbardziej obiecująca w tym konkretnym artykule jest konkluzja, że ​​korzystanie z immersyjnych mediów jest odpowiednim wyborem edukacyjnym, skutecznym w kształceniu różnych grup wiekowych – uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. To pokazuje, że prawie każdy może skorzystać na angażującym doświadczeniu uwzględniającym ochronę przyrody i środowiska. W konkretnym przypadku badań zespołu VHIL Uniwersytetu Stanforda „zmiana w wiedzy na temat zakwaszenia oceanów była powiązana ze zwiększonym zaangażowaniem i eksploracją wirtualnej przestrzeni”.

Jak widać, dla nas – ludzi – przetwarzanie informacji w bardziej dokładny sposób jest bardzo naturalne, gdy są one przedstawiane w formie przestrzennej i interaktywnej. Jesteśmy po prostu stworzeniami zorientowanymi na doświadczenie, a technologia VR jest w stanie stworzyć dla nas najbardziej komfortowe środowisko do rozwoju, zwłaszcza jeśli chodzi o tematy takie jak edukacja klimatyczna.

Tworząc Trash Rage – wyjątkowe doświadczenie uczące recyklingu w VR – nasz zespół także skorzystał z okazji, aby przygotować cenną aplikację, która łączy świadomość ekologiczną z czystą rozrywką polegającą na aktywnej rozgrywce opartej na koordynacji i refleksie. Nasz produkt świetnie nadaje się dla całej rodziny, jednak jest przeznaczony głównie dla szkół, aby wzbogacić ich lekcje i dodatkowe kursy.

Innym przykładem podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez wirtualną rzeczywistość jest szeroko ceniony projekt IMMERSE, stworzony przez The Hydrous – organizację non-profit, której misją jest walka o otwarty dostęp do oceanów. Aplikacja stworzona w technologii 360° to audiowizualna prezentacja piękna oceanu i jego bioróżnorodności. W ramach tego projektu jego twórcy zamierzali stworzyć efektywną i fascynującą przestrzeń dla edukacji klimatycznej, służącej do poznawania cudów natury i niebezpieczeństw, które na nie czyhają.

Ten i inne projekty pokazują nam, jak zaangażować i kształcić wiele pokoleń, aby dzielić się najlepszymi pomysłami na zachowanie życia na Ziemi. Jest tak wiele do zrobienia, a najnowsza technologia pomaga nam naprawiać naszą rzeczywistość stopniowo.