Warsztaty VR i AR dla przemysłu w NSK Steering Systems Europe (Polska)

07/17/2018Przemysł Szkolenia

Z początkiem lipca wraz z firmą NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. przeprowadziliśmy warsztaty z zakresu wykorzystania technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w przemyśle a konkretnie w działalności produkcyjnej.Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyły w nim zainteresowane osoby z różnych firm i organizacji skupionych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ze środowiska naukowego w rejonie Wałbrzycha.Na spotkaniu poruszaliśmy takie tematy jak:
  • rodzaje urządzeń VR i AR – możliwości, ograniczenia
  • zastosowania wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach technicznych i w szkoleniach bezpieczeństwa, w wirtualizacji urządzeń i dużych obiektów oraz w prototypowaniu
  • zastosowania rozszerzonej rzeczywistości (smart glass) w zadaniach produkcyjnych
Przeprowadziliśmy też prezentacje rozwiązań na żywo, dzięki czemu uczestnicy mogli samodzielnie przetestować technologie o których dyskutowaliśmy. Otrzymaliśmy cenny feedback od praktyków procesów produkcyjnych i środowiska naukowego co przyczyniło co pozwala nam zgłębiać zrozumienie kontekstu użycia technologii VR i AR w przemyśle.Dziękujemy za zorganizowanie wydarzenia Panu Hirokiemu Nukui z NSK oraz pozostałym pracownikom NSK biorącym udział w wydarzeniu, a także gościom z WSSE Invest Park, PWSZ w Wałbrzychu, Politechniki Wrocławskiej – Oddział Wałbrzych, Uniwersytetu Ekonomicznego – Oddział Jeleniogórski, Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.