1. Strona główna
 2.  » 
 3. Projekt
 4.  » Kurs reanimacji krążeniowo-oddechowej z modułem AR

Innowacyjny kurs reanimacji krążeniowo-oddechowej z modułem AR

Jak uczymy resuscytacji w innowacyjny sposób?

Zrealizowaliśmy narzędzie do prowadzenia szkolenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach pierwszej pomocy. Wykorzystujemy autorskie rozwiązanie: fantom z zestawem czujników oraz aplikację mobilną z modułem AR. To nowoczesne rozwiązanie dydaktyczne przygotowane z myślą o studentach kierunków medycznych, na tyle proste by było dostępne dla każdego.
univeristy, education, vr

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest wspólnotą akademicką, która łączy ponad 200 lat tradycji z innowacyjnymi metodami kształcenia. Uczelnia prowadzi liczne kierunki studiów. Kurs jest użytkowany podczas kształcenia m.in. na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, ratownictwie medycznym, pielęgniarstwie, położnictwie, dietetyce.

Wyzwanie

Kurs resuscytacji dla przyszłych medyków to nowoczesne rozwinięcie formuły tradycyjnego szkolenia

 • Celem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach niniejszego projektu była realizacja nowoczesnego systemu budującego i sprawdzającego wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego. Aplikacja rozwija ofertę uczelni o innowacyjny komponent technologiczny z funkcją AR.
 • Ratowanie ludzkiego życia w ramach pracy w oddziale ratownictwa medycznego opiera się na wyuczonych procedurach praktycznych. Zadaniem Giant Lazer było stworzenie zdalnego narzędzia dydaktycznego. Miało ono pozwalać na skuteczne edukowanie osób studiujących na WUM w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Najważniejszym wyzwaniem dla zespołu Giant Lazer było jednak zintegrowanie aplikacji i panelu administratora z wewnętrznym systemem uczelni – Moodle. Dzięki temu rozwiązaniu rezultaty kursu pierwszej pomocy miały być w pełni zdigitalizowane.

Poziom bezpieczeństwa osób poszkodowanych wymagających wykonania RKO zależy od doświadczenia i precyzji ratowników. Projekt stworzony przez WUM zakładał wykorzystanie elektronicznych fantomów. Podobnych do tych, jakie znamy z zajęć BHP. Miały być one połączone z infrastrukturą online w celu sprawdzania umiejętności studentów.

Jakie narzędzie edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy udało się wypracować?

Rozwiązanie

Nowoczesny kurs udzielania pierwszej pomocy. Innowacyjny sprzęt dla edukacji i nauki BHP

 •  By skutecznie budować wiedzę, chcieliśmy odtworzyć praktyczne warunki RKO poprzez wykorzystanie do szkolenia dość niecodziennego fantomu. Na tle podobnych mu urządzeń, wykorzystywanych w szkoleniach BHP, wyróżnia go jednak zaaplikowany przez Giant Lazer elektroniczny komponent z sensorami. To one badają, czy RKO wykonywane jest poprawnie. To znaczy, że z wysoką dokładnością rejestrują głębokość i częstotliwość ucisków.
 • Jak sprawiliśmy, że kurs pierwszej pomocy okazał się skuteczny? Przekazywane przez sensory informacje o jakości wykonywanej RKO skierowaliśmy do dedykowanej aplikacji mobilnej. Tam użytkownik “udzielający” pierwszej pomocy może w trakcie procedury ratowania życia monitorować parametry swoich ruchów. Są one dostępne w czasie rzeczywistym.
 • Aplikację paruje się z fantomem poprzez bluetooth, co znacznie przyspiesza czas przygotowania do ćwiczeń. Poza tym uwzględnia różne lokalizacje wykonywania resuscytacji (m.in. sklep), co zwiększa wiarygodność i wczucie się studenta w proces nauki.

Wykorzystanie modułu AR umożliwia użytkownikom wyświetlenie interaktywnego modelu 3D urządzenia AED w rzeczywistej przestrzeni. Studenci, na swoich urządzeniach mobilnych, mogą więc zapoznać się z obsługą defibrylatora.

vr ar medycyna edukacja

Szkolenie odbywa się przy zastosowaniu aplikacji połączonej z fantomem

Co to ułatwia?

Zintegrowanie aplikacji z fantomem RKO poprzez Bluetooth umożliwia łatwe oraz szybkie wykrycie fantomu przed ekranem urządzenia mobilnego użytkownika, a co najważniejsze rejestruje częstości i siły ucisku wykonywane w trakcie czynności resuscytacyjnych. Dla studentów dopiero uczących się RKO jest to efektywne wsparcie w należytym dopasowaniu siły i częstotliwości ucisku, taka wiedza w przyszłości może uratować ich potencjalnych pacjentów.

Nasze rozwiązanie gwarantuje szybsze przyswajanie praktycznych umiejętności oraz dokładniej przeprowadzaną resuscytację.

Odpowiedź na potrzeby wykładowców w kwestii egzaminacyjnej

Co to znaczy?

Ważnym elementem projektu było z perspektywy szkoły wyższej także rejestrowanie sesji egzaminacyjnych, aby studenci nie mogli oszukiwać podczas zdalnego wykonywania części testowej. Nasz zespół specjalistów od wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości zapewnił odpowiednie procedury w aplikacji, dzięki którym kurs pierwszej pomocy ma dawać wiarygodną wiedzę o umiejętnościach osób uczęszczających na kurs.

Nasz program wyposażony jest w moduł AR. Jego działanie wywoływane jest przez zeskanowanie kodu QR. Pozwala on odczytać dane z konkretnego egzemplarza fantomu. Dla osób obsługujących aplikację
jest to więc proste rozwiązanie.

Proces

Porządkowanie założeń projektu

Projektowanie ścieżki użytkownika

Projektowanie systemu elektronicznego fantomu

Przygotowanie wersji mobilnej i praca nad synchronizacją z Moodle

Dostarczenie sprzętu, oprogramowania i uruchomienie systemu

Szkolenie odbywa się w rozszerzonej rzeczywistości (AR)

Co to oznacza?

 

W pełni wciągające szkolenie

Koniec z zaglądaniem w telefon czy rozmowami podczas zajęć. W rozszerzonej rzeczywistości naszą uwagę poświęcamy tylko szkoleniu.

 

Koniec nudnych prezentacji

Studenci zagwarantowany będą mieli interesujący kurs w praktycznej formie a społeczeństwo będzie korzystać z usług skutecznie przeszkolonych specjalistów.

 • ​​Aplikacja użytkownika posiada funkcjonalności umożliwiające logowanie, przejście przez sesję ćwiczeniową i egzaminacyjną, przeglądanie statusu zadań, otrzymywania powiadomień push oraz wyświetlanie filmu instruktażowego.

 

 • Jednak sparowanie urządzenia z aplikacją to nie wszystko. Istotne dla działania jest również odpowiednie ułożenie fantomu względem telefonu i włączenie kamery. Wszystko to w celu rejestracji części egzaminacyjnej szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Moduł AR, dzięki prostemu obrysowi widocznemu na ekranie, pozwala odpowiednio umieścić fantomu w pokoju.

Wgląd w postępy użytkownika

 • Panel administratora dla specjalistów z WUM posiada funkcjonalność weryfikacji danych przesłanych z urządzenia studenta. Zawiera on również możliwość generowania markerów wywołujących treści w technologii AR w postaci kodów QR, a także umożliwia analizę procesu dydaktycznego.
 • Aplikacja została zintegrowana z wewnętrznym systemem uczelni, co umożliwia automatyczne generowanie ocen i zapisanie ich serwerze. To ogromne ułatwienie dla osób pracujących ze studentami w ramach szkoleń z RKO.

Technologia

vr ar
Inteligentne fantomy
z sensorami

PC

iOS + Android

Efekty

 • Sukces # 1 | Rozszerzona rzeczywistość i ratowanie życia za jej pośrednictwem

Przyszli specjaliści, których zadaniem będzie ratowanie ludzkiego życia, potrzebują jak najlepszych rozwiązań dydaktycznych. Rozwijając ofertę WUM dot. szkoleń z pierwszej pomocy, opracowaliśmy system oparty na nowoczesnych urządzeniach i aplikacji mobilnej z modułem AR. Rozszerzona rzeczywistość poprzez kamerę smartfona pozwala na odpowiednie ułożenie fantomu potrzebnego do przeprowadzenia szkolenia.

 • Sukces # 2 | Szkolenie oparte o dedykowaną elektronikę

Przygotowany przez nas kurs pierwszej pomocy wykracza poza standardowy schemat zajęć. Studenci zyskują wiedzę podczas pracy z inteligentnym fantomem wyposażonym w sensory. Jest on połączony z aplikacją mobilną poprzez bluetooth. Dla osób uczących się RKO jest to wsparcie w odpowiednim dopasowaniu siły oraz częstotliwości ucisku. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której student może szybko zamarkować proces, a później go zapomnieć.

 • Sukces # 3 | Rozwijamy ofertę edukacyjną kolejnej szkoły wyższej

Zadaniem Giant Lazer było zaspokoić wszystkie potrzeby specjalistów po stronie klienta – zarówno dydaktyczne, jak i organizacyjne. Chodziło więc także o to, by zapewnić kontrolę nad danymi generowanymi przy nauce.  Dlatego nasz system został zintegrowany z platformą Moodle w wersji 3.113+, która będzie rejestrować rezultaty poprzez aplikację mobilną.

Nasze projekty

Skontaktuj się z nami