1. Strona główna
 2.  » 
 3. Projekt
 4.  » Szkolenie VR dla pracowników policji z zakresu kierowania ruchem

Kierowanie ruchem – szkolenie VR dla pracowników policji

Czym jest kurs VR z zakresu kierowania ruchem przez policjantów?

Interaktywna oraz łatwa w obsłudze aplikacja szkoleniowa dla uczących się zawodu policjanta. Stworzona została z myślą o ich edukacji w obszarze kierowania ruchem na skrzyżowaniach (z uwzględnieniem ich różnych kategorii). Zastosowanie immersji gwarantuje większe zaangażowanie i skupienie wśród szkoleniowców korzystających z technologii VR.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi istnieje od 1953 roku. Jego aktualna działalność i misja skupia się wokół założeń Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej (w tym w szczególności w obszarze Security), który stanowi o przekształceniu Unii Europejskiej w bezpieczny obszar z najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę, zdolną do stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Dlatego Instytut aktywnie realizuje zadania badawcze na rzecz służb mundurowych, aby oferować im nowe rozwiązania materiałowe, technologiczne i produktowe.

Wyzwanie

Bardziej zrozumiałe i skuteczne narzędzie szkoleniowe dla początkujących policjantów

 • Zaoferowanie klientowi aplikacji VR, która będzie wiarygodnie symulować rzeczywiste warunki pracy służb mundurowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas kierowania ruchem drogowym. Jej priorytetowym celem miało być naśladowanie realistycznych reakcji kierowców samochodów na sygnały dawane przez policjantów znajdujących się na skrzyżowaniach.
 • Główną potrzebą projektu było uwzględnienie różnych wariantów kierowania ruchem na skrzyżowaniach o odmiennej budowie, umiejscowionych w innych lokalizacjach, z kilkoma wariantami pojazdów, np. skrzyżowanie typu T usytuowane w obrębie drogi publicznej. Takie kompleksowe podejście oferuje większą pewność w zakresie odpowiedniego przygotowania policjantów do pracy w różnych warunkach drogowych.
 • Symulacja poprzez wykreowany świat VR miała zagwarantować użytkownikom odwzorowanie zdarzeń i reakcji, jakie zachodzą podczas kierowania ruchem na skrzyżowaniu. Kluczowe było uwzględnienie wpływu osób i pojazdów, które nie będą stosować się do poleceń funkcjonariusza. Ponadto zdecydowano o zaprogramowaniu dynamicznego tła w postaci osób i pojazdów niebiorących czynnego udziału w ruchu na skrzyżowaniu (spełniające funkcję rozpraszania uwagi kursanta).

Szkolenie wymagało zaprojektowania modeli 3D, które oferowałaby szkolonym policjantom wiernie odzwierciedlone ich warunki pracy.

Za cel postawiliśmy sobie zapoznanie policjantów z wieloma scenariuszami zawierającymi różne rodzaje skrzyżowania. Dodatkowo każdy scenariusz miał składać się z kilku możliwych wariantów warunków panujących na drodze, które mogłyby być wybierane przez prowadzącego szkolenie.

Rozwiązanie

Stworzenie spójnej aplikacji VR – policjanci zostają zapoznani z szeroką gamą szkoleniową

 • Nauka kierowania ruchem przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości składała się z dwóch etapów – pierwszym jest trening funkcjonariusza w sali luster, gdzie jest awatar-instruktor pokazujący ruchy kursantowi. Ponadto szkoleniowiec na wprost siebie widzi swoje odbicie w lustrze, za sprawą którego może dokładnie obserwować czy wykonuje gesty poprawnie. Natomiast drugi etap szkoli z kierowania ruchem na wirtualnym skrzyżowaniu.
 • Szkolenie zawiera w sobie zestaw lekcji z wykorzystaniem 3 różnych skrzyżowań, gdzie policjanci muszą wykonać odpowiednie ruchy, aby oczyścić skrzyżowanie z samochodów. Zadania uwzględniają zmienne warunki – różne pory dnia i warunki atmosferyczne, odmienne zachowania uczestników ruchu drogowego (np. niestosujący się do poleceń lub pojazdy uprzywilejowane), a także elementy rozpraszające, czyli takie które wpływają na trudności w skupieniu użytkownika, choćby krzyk, eksplozja, błyskawice, ogień itd.
 • Poza lekcjami aplikacja zawiera także tryb podsumowania wykonanych zadań, uwzględnione są parametry takie jak: jakość odwzorowania gestów, prawidłowe umiejscowienie funkcjonariusza na skrzyżowaniu, czas reakcji na bodźce, spostrzegawczość i umiejętności funkcjonariusza w kierowaniu ruchem ulicznym.
vr education kierowanie ruchem wirtualna rzeczywistość szkolenie training virtual reality

Na koniec szkolenia użytkownik wypełnia ankietę spostrzegawczości

W ankiecie mogą pojawić się pytania o warunki atmosferyczne na jezdni i informacje, jakie pojawiały się w trakcie szkolenia. Następnie kursant widzi podsumowanie swoich działań (ilość błędów, ruchów wykonanych poprawnie i czas przejścia scenariusza).

Technologia

Rękawice Manus Prime X

Wysokiej jakości rozwiązanie VR do śledzenia dłoni użytkownika.
Dokładnie rejestrują subtelność ruchów ludzkiej dłoni i palców.

Użytkownicy doświadczają realistycznych wirtualnych interakcji za pośrednictwem ich rąk w VR i synchronizują swoje ruchy z postacią ulokowaną w aplikacji.

Gogle Varjo XR-3

Niezwykle fotorealistyczna wirtualna rzeczywistość w wykonaniu gogli Varjo 3 generacji.

Gogle charakteryzują się wysoką rozdzielczością i szeroką gamą kolorów. Ponadto zintegrowane śledzenie dłoni i wzroku jest możliwe bez potrzeby stosowania stacji bazowych. Wszystko to się składa na szybkie, dokładne i szczegółowe działania w wirtualnej rzeczywistości.

Efekty

 • Sukces #1 | Realne i praktyczne przeszkolenie początkujących policjantów

Nauka spostrzegawczości, odpowiednich gestów, reakcji na bodźce w trudnych i niespodziewanych warunkach, jakie panują na skrzyżowaniach, jest w końcu możliwa, dzięki wirtualnej rzeczywistości. Do tej pory nie zawsze policjanci mieli szansę praktykować świeżo nabytą wiedzę w miejscu, które wymagało od nich jej zastosowania.

 • Sukces #2 | Wyniki szkolenia zostają za każdym razem kompleksowo raportowane

Aplikacja poza efektywnym szkoleniem policjantów zapewnia także podsumowanie ich postępów i wyników. Po szkoleniu oprogramowanie generuje listy najczęściej powtarzających się błędów (np. nie zatrzymanie ruchu, gdy na skrzyżowanie wjeżdża pojazd uprzywilejowany) oraz ranking najlepszych wyników. Daje to większe możliwości śledzenia procesu przygotowania funkcjonariuszy do sprawowania ich zawodu.

 • Sukces #3 | Dbałość o realizm oraz wielowątkowość

Aby właściwie odtworzyć sytuacje, jakie odgrywają się na skrzyżowaniach z zaawansowanym ruchem drogowym, zaprojektowaliśmy starannie każdy scenariusz – nie zapomnieliśmy o nieprzewidywalnych warunkach atmosferycznych, zjawiskach zakłócających skupienie funkcjonariusza oraz zdarzeniach losowych w postaci zuchwałych uczestników ruchu. W związku z tym uczestnicy szkolenia będą przygotowani na wiele sytuacji, na które będą mogli odpowiednio i sprawnie reagować.

Nasze inne projekty

Skontaktuj się z nami